Förskolan Trollstigen AB finns i Salems kommun och är en privat förskola sedan 1995. 

Idag har vi två enheter en bit ifrån varandra med två avdelningar på varje ställe och barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har för närvarande 16 anställda pedagoger, samt en kockerska som tillagar all mat och bakar vårt matbröd.

 

Trollstigen är inspirerad av Reggio Emilia pedagogiken där vi arbetar mycket med vår inne- och utemiljö.

 

Vi är kopplade till Friluftsfrämjandet när det gäller deras barnverksamhet som är Knytte och Mulle vilket innebär att vi går till skogen minst en gång i veckan.

 

Vi arbetar även aktivt med Grön flagg som är en del i Håll Sverige Rent.

 

                                                                                                                               

 

 Här finns vi:

 

         Älgen för barn mellan 1-3 år           

         Björnen för barn mellan 3-6 år

 

Adress: Mosshagestigen 213

             144 51 Rönninge

 

Nedanstående avdelningar bedriver en

utomhuspedagogisk verksamhet;

 

          Vargen för barn mellan 1-3 år

          Lokatten för barn mellan 3-6 år

 

Adress; Timmermansstigen 102

              144 33 Rönninge

 

Telefon till alla avdelningar + kontoret:

08 53037449

koppla dig sedan vidare till respektive avdelning!

 

mailadress; trollstigensforskola@tele2.se

 

Köansvarig på hela Trollstigen:

Filippa Kjellberg, trollstigenvargen@tele2.se

Vi går efter kommunens kösystem

 

 Barn från andra kommuner är även välkomna till oss!     

             

Förskolechefer: Sonja Wikner och Filippa Kjellberg  

 

                                                                                                           

Vårterminens datum för apt-möten och planeringsdagar

Fredag den 20 januari, STÄNGT för planering

Apt-möte då vi stänger 16.00;

Måndag den 13/2

Tisdag den 14/3

Onsdag den 19/4

Onsdag den 17/5

OBS! Ny tid

Torsdag den 15/6

Fredag den 16 juni, STÄNGT för planering