Förskolan Trollstigen AB finns i Salems kommun och är en privat förskola sedan 1995. 

På Förskolan Trollstigen AB finns det fem avdelningar, dessa är uppdelade på tre enheter. En enhet ligger på Mosshagestigen med två avdelningar, en enhet ligger på Timmermansstigen med två avdelningar och en enhet ligger på Tjäderstigen med en avdelning.

Förskolan har för närvarande ca 20 anställda pedagoger, samt en kockerska som tillagar all vår mat och bakar vårt matbröd. 

Vår verksamhet är utformad i enlighet med Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 samt den värdegrund som vi har arbetat fram tillsammans med våra föräldrar. 

 

       

                                                                                                                   

Det viktigaste för oss är att skapa en trygghet för barn, föräldrar och pedagoger. Denna trygghet gör det sedan möjligt att erbjuda en verksamhet som är uppmuntrande, utmanande och utforskande.

 

                                                                                                           

Aktuella datum 

Den 17 maj är det Förskolans dag och det firar vi tillsammans med barn och föräldrar på respektive enhet från ca 14.30-17. Välkomna!

Torsdag den 31 maj + fredag den 1 juni är förskolan stängd för planering.

Veckorna 28 - 32 är förskolan öppen endast på Mosshagestigen.